அறிஞர் அண்ணாவின் புனை பெயர்கள்
( டாக்டர். அண்ணா பரிமளம் )

பெயர்
இதழ்
சௌமியன் 11.02.1934 ஆனந்தவிகடன்
பரதன் 13.02.1938 குடியரசு
நக்கீரன் 03.04.1938 குடியரசு
வீரன் 09.01.1939 குடியரசு
குறும்போன் 1939  
துரை 1942  
வீனஸ் 15.03.1942 திராவிடநாடு
சமதர்மன் 1943 திராவிடநாடு
ஒற்றன் 1943 திராவிடநாடு
நீலன் 1944 திராவிடநாடு
ஆணி 1944 திராவிடநாடு
சம்மட்டி 29.04.1945 திராவிடநாடு
காலன் 17.06.1945 திராவிடநாடு
பேகன் 04.11.1945 திராவிடநாடு
வழிப்போக்கன் 1945 திராவிடநாடு
சிறைபுகுந்தோன் 1946 திராவிடநாடு
குறிப்போன் 1946 திராவிடநாடு
கொழு 12.01.1947 திராவிடநாடு
குயில் 14.01.1949 திராவிடநாடு
கீரதர் 18.04.1949 திராவிடநாடு

முகப்பு | இலக்கியம் | அரசியல் | வரலாறு | புகைப்படங்கள் | பேரவை | தொடர்புகொள்ள

Website Designed by R.Sembian, Anna Peravai