அண்ணாவின் முதல் படைப்புகள்

(
டாக்டர் அண்ணா பரிமளம் )

படைப்பு
தலைப்பு
இதழ்
நாள்
முதல் கட்டுரை - தமிழில் மகளிர் கோட்டம் தமிழரசு 19.03.1931
முதல் கட்டுரை - ஆங்கிலத்தில் Moscow Mob Parade   1932
முதல் சிறுகதை கொக்கரக்கோ ஆனந்த விகடன் 11.02.1934
முதல் கவிதை காங்கிரஸ் ஊழல் விடுதலை 09.12.1937
முதல் கடிதம் பரதன்
பகீரங்கக் கடிதம்
விடுதலை 02.09.1938
முதல் குறும் புதினம் கோமளத்தின் கோபம் குடியரசு் 07.1939
முதல் புதினம் வீங்கிய உதடு குடியரசு் 23.03.1940
முதல் நாடகம் சந்திரோதயம்   05.06.1943

 

முகப்பு | இலக்கியம் | அரசியல் | வரலாறு | புகைப்படங்கள் | பேரவை | தொடர்புகொள்ள


Website Designed by R.Sembian, Anna Peravai