பேரறிஞர் அண்ணாவின்
பயண இலக்கியம்
டாக்டர் சி.என்.ஏ. பரிமளம்
(முழு நூல்)


வ.
எண்.
பொருள்
  பதிப்புரை
  என்னுரை
  முன்னுரை
1 கழகப் பணி
2 வடநாட்டுப் பயணம்
3 திருக்குற்றாலம்
4 தேவிகுளம், பீர்மேடு
5 ஏத்தாப்பூர்
6 கல்லணை
7 என்னென்பேன்
8 தில்லிப் பயணம்
9 மொழி பெயர் தேயம்
10 கிள்ளை - பிச்சாவரம் காடு
11 வேலை இருக்கிறது நிரம்ப
12 கொல்லிமலைச் சாரலிலே
13 ஐம்படையூர்
14 தொழுதூர்
15 பருகூர், குந்தா
16 பம்பாய்
17 பெங்களூர்
18 தில்லி (சூடும் சுவையும் - 27.05.62)
19 தில்லி (சூடும் சுவையும் - 03.06.62)
20 தில்லி (சூடும் சுவையும் - 24.06.62)
21 டெல்லி பயணம்
22 தென்கிழகக்சியப் பயணம்
23 கோவை மாவட்ட சுற்றுப் பயணம்
24 அமெரிக்காவில் அண்ணாதுரை
25 யேல் பல்கலைக் கழகத்தில் அண்ணாவின் சிந்தனை விருந்து
26 மீண்டும் அமெரிக்கா பயணம்
27 அண்ணாவின் பயணக் குறிப்புகள்

முகப்பு | இலக்கியம் | அரசியல் | வரலாறு | புகைப்படங்கள் | பேரவை | தொடர்புகொள்ள

Website Designed by R.Sembian, Chennai, Tamil Nadu.