அண்ணா நூற்றாண்டு விழா செய்திகள்
:::
இலண்டன் :::

அண்ணா பற்றி இலண்டன் தமிழ் வானொலியில் ஆ.கோ.குலோத்துங்கன்
கண்ணியம் ஆசிரியர் குலோத்துங்கன் இலண்டன் தமிழ் வானொலியில் அண்ணா நூற்றாண்டு விழா உரையை 40 நிமிடங்கள் நிகழ்த்தினார். இவ்வுரையை அறிவோசை நிகழ்ச்சி வழங்கும் ஜெர்மன் தனபாலன் அவர்களும், லண்டன் தமிழ் வானொலி நிர்வாகியும், அறிவிப்பாளருமான இலண்டன் நடா.மோகன் அவர்களும் நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வங்கினார்கள். இவை இணையதளத்திலும் ஒலிபரப்பப்பட்டது.முகப்பு | இலக்கியம் | அரசியல் | வரலாறு | புகைப்படங்கள் | பேரவை | தொடர்புகொள்ள

Website Designed by Anna Peravai, Chennai, Tamil Nadu.