நகைச்சுவை மன்னன் என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் பற்றி அறிஞர் அண்ணா
('கதவு திறந்தது' என்ற நூலிலிருந்து - 15.06.1947)

முகப்பு | இலக்கியம் | அரசியல் | வரலாறு | புகைப்படங்கள் | பேரவை | தொடர்புகொள்ள

Website Designed by R.Sembian, Anna Peravai